Politica de confidențialitate a www.okian.ro

Acest Website colectează anumite Date Personale ale Utilizatorilor.

Proprietarul

Okian Ecommerce SRL
Adresa de e-mail a Proprietarului: [email protected]

Tipuri de Date Personale colectate

Printre tipurile de Date Personale colectate de acest Website, prin mijloace proprii sau prin terți, se numără: Cookie-uri, Date de Utilizare, adresa de e-mail, nume, prenume, sex, data nașterii, parola, țara, adresa.

Detalii complete despre fiecare tip de Date Personale colectate sunt enumerate mai jos în această Politică de Confidențialitate, în secțiuni dedicate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea Datelor.

Datele Personale pot fi oferite direct de către Utilizator, sau în cazul Datelor de Utilizare, pot fi colectate automat pe parcursul utilizării acestui Website.

Dacă nu se specifică altfel, toate Datele cerute de acest Website sunt obligatorii și, în situația în care nu sunt oferite, este posibil ca Website-ul să nu poată oferi Serviciile cerute. În situațiile în care Website-ul specifică faptul că unele dintre Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii au opțiunea să nu comunice aceste date, iar acest lucru nu va avea nicio influență asupra utilizării Website-ului.

Utilizatorii care nu sunt siguri care dintre Datele Personale sunt obligatorii pot contacta Proprietarul. Utilizarea Cookie-urilor - sau a altor servicii de tracking (urmărire a activității pe Website) - de către Website sau de către servicii terțe folosite de acest Website au ca scop să ofere Serviciul cerut de Utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în acest document. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date personale ale terților obținute, publicate sau oferite prin acest Website și confirmă că au acordul terțului să ofere Datele Proprietarului.

Metodele și locul procesării Datelor

Metode de procesare
Proprietarul ia toate măsurile necesare pentru a împiedica accesul neautorizat la date, divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a Datelor.

Procesarea Datelor se realizează folosind calculatoare și / sau alte servicii de IT, urmărind proceduri organizaționale și moduri de lucru legate strict de scopul indicat. Pe lângă Proprietar, în anumite cazuri, Datele mai pot fi făcute accesibile și altor persoane în funcție, implicate în operarea acestui Website (personal adminstrativ, de vânzări, de marketing, legal, administratorul de sistem) sau unor părți externe (cum ar fi furnizori de servicii tehnice, firme de curierat, furnizori de servicii de hosting (găzduire), companii de IT, agenții de comunicare) angajate, dacă este nevoie, ca Procesatori de Date de către Proprietar. Lista curentă cu aceste terțe părți poate fi cerută oricând Proprietarului.

Bazele legale pentru procesare

Proprietarul poate procesa Datele Personale ale Utilizatorului dacă una dintre condițiile de mai jos se aplică:

În orice situație, Proprietarul este dispus să clarifice toate aspectele legale care se aplică procesării, și mai ales dacă furnizarea Datelor personale este o cerință statutară sau contractuală, sau o cerință necesară intrării în cadrul unui contract.

Locul

Datele sunt procesate la birourile operaționale ale Proprietarului sau în orice alte locuri unde părțile implicate în procesare sunt localizate.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului într-o altă țară decât țara Utilizatorului. Pentru a afla mai multe despre locul în care se procesează astfel de Date transferate, Utilizatorii pot citi secțiunea care conține detalii despre procesarea Datelor Personale.

Utilizatorii au de asemenea dreptul să se informeze despre bazele legale cu privire la transferurile de Date către țări din afara Uniunii Europene sau către orice alte organizații internaționale guvernate de legi publice internaționale sau stabilite între două sau mai multe țări (ca de exemplu Națiunile Unite), precum și despre măsurile de securitate implementate de Proprietar pentru protecția acestor Date.

Dacă există astfel de transferuri, Utilizatorii pot afla mai mult citind secțiunile relevante din acest document sau contactând Proprietarul folosind detaliile oferite în pagina de Contact a acestui Website.

Perioada de păstrare

Datele personale vor fi procesate și stocate pentru atâta timp cât servesc scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Proprietarul poate păstra Datele Personale pentru o perioadă mai lungă atunci când Utilizatorul și-a dat acordul în acest sens și până când acest acord este retras. Mai mult, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele Personale pentru o perioadă mai lungă atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unor obligații legale sau printr-un ordin primit de la o autoritate.

După ce perioada de păstrare expiră, Datele Personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi impuse după expirarea perioadei de păstrare.

Scopul procesării

Datele Personale sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și ofere serviciile, precum și pentru următoarele scopuri:

Utilizatorii pot afla mai multe despre scopurile procesării și despre Datele personale specifice folosite pentru fiecare astfel de scop, citind secțiunile relevante din acest document.

Informații detaliate despre procesarea Datelor Personale

Datele Personale sunt colectate pentru următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Reclamă

Acest tip de serviciu folosește Datele Utilizatorului în scopuri publicitare sub formă de afișaj online (bannere) și alte tipuri de mesaje publicitare afișate pe acest Website, posibil bazate pe interesele Utilizatorilor. Acest lucru nu înseamnă că toate Datele Personale sunt folosite în acest scop. Mai jos găsiți detaliile și condițiile de folosire.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos folosesc Cookie-uri pentru a identifica Utilizatorii sau pot folosi tehnici comportamentale de retargeting, adică prin afișarea de reclame adaptate la interesele și comportamentul Utilizatorului, inclusiv cele detectate în afara Website-ului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale serviciilor relevante.

Pe lângă posibilitatea de opt-out (a opta în afară) oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorul poate opta în afara unui serviciu terț care folosește cookie-uri, vizitând această pagină web: Network Advertising Initiative opt-out page.

Analytics

Acest serviciu permite Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și poate fi folosit pentru a monitoriza comportamentul Utilizatorului.

Remarketing și targeting bazat pe comportamentul Utilizatorului

Acest tip de serviciu permite acestui Website și partenerilor săi să informeze, optimizeze și ofere reclame bazate pe modul în care Utilizatorul a utilizat site-ul în trecut.

Această activitate este realizată prin monitorizarea utilizării Datelor și prin Cookies, informații care sunt transmise partenerilor pentru a gestiona activitatea de remarketing și targeting bazat pe comportamentul Utilizatorului.

În afară de opțiunile de opt-out oferite de oricare dintre serviciile de mai jos, Utilizatorul poate opta în afară și din servicii terțiare, care folosesc Cookies, vizitând pagina de opt-out a Inițiativei de Networking Advertising

Mandrill (The Rocket Science Group, LLC.)

Mandrill este un serviciu de gestionare și mesagerie oferit de The Rocket Science Group, LLc. Date personale colectate: adresă de e-mail și Date de Utilizare

Locul procesării: Statele Unite - Politică de confidențialitate

Formular de contact (acest Website)

Prin completarea formularului de contact cu Date, Utilizatorul permite acestui site să utilizeze aceste Date pentru a răspunde cererilor de informații, cotații sau orice alt tip de cerere, indicat prin header-ul formularului.

Date personale colectate: adresă, adresă de e-mail, nume și prenume

Comentarii

Serviciile pentru comentarii permit Utilizatorilor să compună și să publice comentarii pe paginile acestui Website. În funcție de setările alese de către Proprietar, Utilizatorii pot să lase și comentarii anonime. În cazul în care printre Datele personale oferite de către Utilizator se află și o adresă de e-mail, aceasta poate fi folosită pentru a trimite notificări cu privire la alte comentarii în aceeași pagină. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor proprii.

Afișarea conținutului platformelor externe

Acest tip de serviciu permite vizualizarea conținutului aflat pe platforme externe direct din paginile acestui website și interacționarea cu ele. Acest tip de serviciu poate colecta Date de trafic web pentru paginile în care acesta este instalat, chiar și când Utilizatorii nu folosesc serviciul.

Hosting și infrastructura administrativă a site-ului

Acest tip de serviciu are scopul de a găzdui date și fișiere care permit ca acest Website să ruleze și să fie distribuit, precum și pentru a furniza o infrastructură gata realizată pentru a rula anumite caracteristici sau părți ale Website-ului. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere ce sunt distribuite din punct de vedere geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației actuale în care sunt stocate Datele Personale.

Monitorizarea infrastructurii

Acest tip de serviciu permite acestui Website să monitorizeze utilizarea și comportamentul componentelor sale, astfel încât performanța, funcționarea, întreținerea și depanarea acestuia să poată fi îmbunătățite.

Tipul de Date Personale procesate depinde de caracteristicile și modul de implementare al acestor servicii, a căror funcție este de a filtra activitățile acestui Website.

Interacţiunea cu reţelele externe de socializare şi alte platforme

Acest tip de serviciu permite interacţiunea cu reţelele sociale sau cu alte platforme externe, direct din paginile acestui Website.
Interacţiunea şi informaţiile obţinute prin intermediul acestui Website sunt întotdeauna supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului pentru fiecare rețea socială.
Acest tip de serviciu ar putea să colecteze în continuare Date de trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl folosesc.

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, Utilizatorii permit acestui Website să îi identifice și să le dea acces la servicii dedicate.

În funcție de cele descrise mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, acest Website va putea accesa anumite Date, stocate de aceste servicii terțe, în scopuri de înregistrare sau identificare.

Optimizarea și distribuţia traficului

Acest tip de serviciu permite acestui Website să-și distribuie conținutul utilizând servere situate în diferite țări și să-și optimizeze performanța.

Tipul de Date Personale procesate depinde de caracteristicile și de felul în care aceste servicii sunt implementate. Funcția lor este să filtreze comunicarea între acest Website și browserul Utilizatorului.

Având în vedere distribuția pe scară largă a acestui sistem, este dificil să se determine locațiile la care conținutul, care poate conține informațiile personale ale Utilizatorului, este transferat.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi privind Datele procesate de către Proprietar.

În mod particular, Utilizatorii au dreptul:

Detalii despre dreptul de a obiecta împotriva procesării Datelor

În cazul în care Datele Personale sunt procesate în interes public, în exercițiul unei autorități oficiale investite în Proprietar în scopul urmăririi intereselor legitime ale Proprietarului, Utilizatorii pot să obiecteze împotriva unei astfel de procesări oferind un temei care este legat de situația lor particulară, pentru a-și justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că în situația în care Datele Personale sunt procesate în scopuri ce țin de marketing direct, pot să obiecteze împotriva procesării lor în orice moment fără a oferi o justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul le procesează Datele Personale în scopuri care țin de marketing direct, Utilizatorii pot să se documenteze citind secțiunile relevante ale acestui document.

Cum pot fi exercitate aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor poate fi direcționată către Proprietar prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate fără nici un cost și vor fi adresate de către Proprietar cât se poate de repede și mereu în termen de o lună.

Informații adiționale despre Colectarea datelor și procesarea acestora

Acțiuni Legale

Datele personale ale Utilizatorului pot fi folosite în scopuri legale de către Proprietar în Instanță sau în pașii premergători unei posibile acțiuni legale ca urmare a folosirii improprii a Website-ului sau a Serviciilor.

Utilizatorul i se aduce la cunoștință că Proprietarul poate fi nevoit să-i dezvăluie Datele Personale în cazul unei solicitări din partea organelor publice abilitate.

Informații adiționale privind Datele Personale ale Utilizatorului

În plus, pe lângă informațiile cuprinse în această politică de confidențialitate, Website-ul poate să furnizeze Utilizatorului informații adiționale și contextuale care au de-a face cu Servicii particulare sau cu colectarea și procesarea Datelor Personale, în urma solicitării acestora.

Registrul de sistem și mentenanța

Pentru scopuri ce ține de operare și mentenanță, Website-ul și orice servicii terțe pot colecta fișiere și pot înregistra interacțiunea cu acest Website (Registrul de sistem), folosind alte Date Personale (cum ar fi adresa de IP) în acest scop.

Informațiile care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii care țin de colectarea și procesarea Datelor Personale pot fi solicitate de către Proprietar în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate cererile de tip „Do Not Track” (nu-mi mai urmări activitatea pe Website)

Acest Website nu permite cereri de tip „Do Not Track” (nu-mi mai urmări activitatea pe Website) Pentru a determina dacă unul dintre serviciile terțe ale Website-ului onorează cereri de tip „Do Not Track” (nu-mi mai urmări activitatea pe Website), vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

Schimbări la această Politică de Confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul să facă schimbări la această politică de confidențialitate în orice moment, anunțând Utilizatorii pe această pagină și posibil pe acest Website și / sau - dacă este tehnic și legal posibil - anunțând Utilizatorii prin orice date de contact la care Proprietarul are acces. Recomandăm să verificați această pagină frecvent, cu atenție la ultima dată la care acest document a fost modificat (vezi finalul acestui document).

Dacă schimbările afectează activități de procesare care au loc pe acest Website cu acordul Utilizatorului, Proprietarul va cere din nou acordul Utilizatorului, acolo unde este nevoie.

Definiții și referințe legale

Date Personala (sau Date)

Orice informație care direct sau indirect, sau în conexiune cu alte informații - inclusiv un număr personal de identificare - permite identificare

Date de Utilizare

Informații colectate automat prin acest Website (sau prin servicii terțe folosite de acest Website), care pot include: adresele de IT sau numele de domenii ale calculatoarelor folosite de Utilizatorii care vizitează acest Website, adresele URI (Uniform Resource Identifier), data la care a fost interogat serverul, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului primit ca urmare a interogării, codul numeric care indică răspunsul primit în urma interogării serverului (succes, eroare etc), țara de origine, tipul de browser și sistemul de operare folosit de Utilizator, varii detalii legate de timpul petrecut pe vizită (de ex, timpul petrecut pe fiecare pagină a acestui Website), detalii legate de pașii urmați în navigarea acestui Website, cu referință specială la secvența de pagini vizitate, precum și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/ sau ale mediului IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care folosește acest Website și care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Subiectul Datelor.

Subiectul Datelor

Persoana fizică la care Datele Personale face referire.

Procesator de Date (sau Supraveghetor de Date)

Persoana fizică sau legală, autoritatea publică, agenția sau altă organizație care procesează Date Personale în numele Controlorului, așa cum este specificat în acest document.

Controlorul de Date (sau Proprietarul)

Persoana fizică sau legală, autoritatea publică, agenția sau altă organizație care, singură sau în colaborare cu alții, determină scopul și mijloacele prin care se procesează Datele Personale, inclusiv măsurile de securitate care țin de operarea și utilizarea acestui Website. Controlorul de Date, dacă nu se specifică altfel, este Proprietarul acestui Website.

Acest Website (sau această Aplicație)

Felul prin care Datele Personale ale Utilizatorului sunt colectate și procesate.

Servicii

Serviciul oferit de acest Website așa cum este descris în Termenii și Condițiile de pe acest Website.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele la Uniunea Europeană din acest document includ toate statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European.

Cookies

Seturi mici de date stocate pe dispozitivul Utilizatorului.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate se bazează pe prevederile unor legislații multiple, care includ Art. 13/14 al Reglementării (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest Website, dacă nu se specifică altfel.


Actualizat la data de 24.05.2018: S.C. OKIAN ECOMMERCE S.R.L. – OKIAN.ro.